Patrycja Krakowiak

Patrycja wspiera działania zespołu Społeczność oraz dba o rekrutację, przygotowanie i wdrożenie do działania wolontariuszy wspierających nas w trakcie wydarzeń.

Ola Jasińska

Ola koordynuje działania zespołu zajmującego się komunikacją i promocją idei TEDx oraz wydarzeń w ramach TEDxLublin.

Jarek Kotuła

Jarek koordynuje działania związane z techniczną stroną naszych wydarzeń. To dzięki niemu w trakcie lubelskich TEDxów wszystko widzimy i słyszymy.

Aleksandra Marczewska

Ola koordynuje działania zespołu Społeczność, w ramach którego dbamy o atmosferę i przestrzenie naszych wydarzeń oraz integrację ich uczestników.

Agnieszka Miziołek

Agnieszka wspiera koordynowanie całości działań związanych z organizacją i rozwojem naszych wydarzeń.

Piotr Wojciechowski

Piotrek jest inicjatorem i koordynatorem TEDxLublin. W ramach zespołu spina całość przygotowań oraz dba o nawiązywanie i rozwój współpracy ze sponsorami i partnerami naszych wydarzeń.

Gosia Marzewska

Gosia zajmuje się strategią naszych działań komunikacyjnych, a także odpowiada za produkcję TEDxLublin.

Tomasz Porębski

Tomek w ramach zespołu Społeczność dba nie tylko o atmosferę naszych wydarzeń ale także o logistykę i planowanie przestrzeni naszych wydarzeń.

Maja Furtak

Maja wspiera zespół Społeczności i zajmuje się tworzeniem wyjątkowej atmosfery w trakcie TEDxowych spotkań.

Gosia Szyszko

Gosia wspiera naszą technikę i dba o to, aby wszystko grało, świeciło i działało tak jak powinno.

Adam Hanczyn

Adam koordynuje działania związane z wdrożeniem i przygotowaniem prelegentów naszych wydarzeń oraz na bieżąco wspiera ich pracę nad wystąpieniami.

Agnieszka Skałecka

Aga dzielnie pracuje z prelegentami TEDxLublin i wspiera ich w całym procesie przygotowań poszczególnych wystąpień.

Katarzyna Saja

Kasia opiekuje się naszymi prelegentami i o dba o ich jak najlepsze przygotowanie do wystąpienia na scenie TEDxLublin.

Kasia Rzucidło

Kasia należy do zespołu komunikacji i dba o to, aby informacje o naszych wydarzeniach docierały do jak najszerszego grona ludzi.

Magdalena Bednarczyk

Magda wspólnie z zespołem Społeczność dba o integrację i zaangażowanie uczestników w trakcie naszych wydarzeń.

Karolina Kwietniewska

Karolina wspiera zespół komunikacji i odpowiada za wszystkie nasze działania w mediach społecznościowych.

 

TEDxLublinZESPÓŁ