REGULAMIN udziału w wydarzeniu TEDxLublin2016: BIG BANG!

1. Warunkiem udział w wydarzeniu jest zakup biletu. Aktualny koszt udziału 1 osoby podany jest na stronie www.tedxlublin2016.evenea.pl

2. Zakup i opłacenie biletu stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy osobą kupującą, a Fundacją „DARE”. Rachunek jest wystawiany standardowo i wysyłany automatycznie na adres mailowy Kupującego po wypełnieniu formularza zakupu biletu.

3. Zakup biletu dokonywany jest wyłączenie za pośrednictwem strony www.tedxlublin2016.evenea.pl.

4. W przypadku rezygnacji z udziału po zakupie biletu, nie ma możliwości zwrotu opłaty.

Istnieje możliwość udziału innej osoby. W takiej sytuacji prosimy o pilny kontakt z organizatorem pod adresem [email protected].

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. programu, prelegentów, miejsca, w którym odbywa się wydarzenie oraz do odwołania samego wydarzenia.

6. W przypadku odwołania wydarzenia przez organizatora Kupującemu przysługuje 100% zwrot opłaty za uczestnictwo.

7. Organizator informuje, że wydarzenie TEDxLublin2016:BIG BANG! będzie nagrywane i/lub fotografowane, a zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej i/lub też nagrania, oraz zezwoleniem na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku z ograniczeniem, że ma ono służyć promocji wydarzenia za pośrednictwem dowolnego medium bez ograniczenia miejsca i czasu. (Podst. prawna art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn zm.)

8. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgodny na przesyłanie przez Fundację „DARE” na podane adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonów komórkowych wskazanych w formularzu podczas zakupu biletu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dotyczących towarów i usług oferowanych przez Fundację „DARE” i/lub jej Partnerów, a także obejmujących przekazy reklamowe i marketingowe Fundacji „DARE” i/lub jej Partnerów. Zgoda ta obejmuje także możliwość korzystania z automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171 poz. 1800 z późn.zm.). Kupujący ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych.

TEDxLublinRegulamin udziału w wydarzeniu